WPF (WİNDOWS PRESENTATİON FOUNDATİON)

WPF (WİNDOWS PRESENTATİON FOUNDATİON)

4.11 - 1251 ratings - SourceWindows Presentation Foundation (WPF), hem kalitenin hem de performansApn arttApAŸAp bir teknoloji olarak dikkat Asekmektedir. Kodlab kalitesi ile WPF Teknolojisini ApAŸrenmek isteyen herkes iAsin hazAprlanmApAŸ olan bu eser Visual Studio 2010 ile birlikte C# programlama dili kullanarak anlatAplmApAŸtApr. GA¼nA¼mA¼zde pek Asok kurumsal firma yazAplApm uygulamalarApn da bu teknolojiye geAsmek istiyor ancak WPF geliAŸtiricilerinin azlApAŸAp bu isteAŸe engel olmaktadApr. TA¼rkAse kaynak sApkApntApsAp olan bu alanda kendinizi baAŸlangApAs seviyesinden ileri seviyeye kadar geliAŸtirmek istiyorsanApz bu kitap sizlere yardApmcAp olacaktApr. Windows Presentation Foundationa€™Apn getirdiAŸi yenilikler ile Windows uygulamalarApna farklAp bir bakApAŸ aAsApsAp getirmiAŸtir.GA¼AslA¼ grafik arayA¼zA¼ ile kolaylApkla 3D uygulamalarAp ve animasyonlar oluAŸturabileceksiniz. AyrApca ilk TA¼rkAse Multi Touch programlama kaynaAŸApnAp, bu kitap iAserisinde bulacaksApnApz. YApllardApr sadece ismi duyulan Multi Touch detaylAp bir AŸekilde ele alApnarak Aprneklerle anlatAplmApAŸtApr. Bu sayede yakApn geleceAŸin teknolojileri arasApnda yer alan Multi Touch programlamayAp uygulamalAp olarak detaylAp bir AŸekilde ApAŸreneceksiniz. KitabApn son bAplA¼mA¼nde yeni kullanAplmaya baAŸlayan bir servis teknoloji olan Windows Communication Foundation (WCF) ele alApnmApAŸtApr. WCF ile Windows Presentation Foundation kullanarak nasApl uygulamalar geliAŸtirebileceAŸinizi Aprneklerle ApAŸreneceksiniz. KitabAp bitirdikten sonra WPF uygulamalarApnAp kolaylApkla geliAŸtirebildiAŸinizi gApreceksiniz. BaAŸlApca Konu BaAŸlApklarAp a€c WPFa€™e GiriAŸ a€c Kontroller a€c DA¼zen Panelleri a€c Grafik a€c Animasyon ve 3D a€c Kaynaklar a€c Tetikleyiciler a€c Veri BaAŸlama a€c Multi Threading a€c YApnlendirme a€c YazdAprma a€c Blend ile WPF a€c Multi Touch ile Programlama a€c Kurulum a€c Windows Communication FoundationWSHttpBinding: HTTP ve HTTPS A¼zerinden ulaAŸAplma saAŸlanApr.Web Service modelidir. NetTcpBinding: Intranet uygulamalarApnda AsalApAŸAplacaksa tercih edilen baAŸlayApcAp tA¼rA¼dA¼r. NetPeerTcpBinding: WCF hizmetlerinde PeertoPeer hesaplamalaranbsp;...


Title:WPF (WİNDOWS PRESENTATİON FOUNDATİON)
Author: Ahmet Ali Süzen
Publisher:KODLAB YAYIN DAĞITIM YAZILIM LTD.ŞTİ. - 2011-04-02
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA